Hívjon minket, legyen Ön is az ügyfelünk!

Vadász Tibor 06-30-268-1375

Hívjon minket, legyen Ön is az ügyfelünk!

Vadász Tibor 06-30-268-1375

Szolgáltatások


Épületfeltüntetési és épületbontási vázrajz készítése

Bízza ránk az ingatlanát érintő épületfeltüntetési és épületbontási vázrajz elkészítésének munkáját! A Szombathelyi Földmérő és Térképészeti Kft. várja megrendelését.

Részletek

Telekhatár-kitűzés

Bízza ránk telekhatárának kitűzését és a kitűzési vázrajz elkészítését! A Szombathelyi Földmérő és Térképészeti Kft. várja megrendelését.

Részletek

Telekalakítás

Bízza ránk telekalakítási elképzeléseit és az ahhoz szükséges változási vázrajz elkészítését! A Szombathelyi Földmérő és Térképészeti Kft. várja megrendelését.

Részletek

Használati megosztás

Bízza ránk ingatlana használati megosztási vázrajzának elkészítését! A Szombathelyi Földmérő és Térképészeti Kft. várja megrendelését.

Részletek

Művelési ág változás

Bízza ránk művelési ág változási vázrajzának elkészítését! A Szombathelyi Földmérő és Térképészeti Kft. várja megrendelését.

Részletek

Szolgalmi és vezetékjog bejegyeztetés

Bízza ránk szolgalmi, illetve vezetékjog bejegyeztetéshez szükséges változási vázrajzának elkészítését! A Szombathelyi Földmérő és Térképészeti Kft. várja megrendelését.

Részletek

Társasházi alaprajz készítése

Bízza ránk társasháza alaprajzának elkészítését! A Szombathelyi Földmérő és Térképészeti Kft. várja megrendelését.

Részletek

Belterületbe csatolás

Bízza ránk a belterületbe csatolási eljárás teljes ügyintézését! A Szombathelyi Földmérő és Térképészeti Kft. várja megrendelését.

Részletek

Épületkitűzés

Bízza ránk épületkitűzési munkálatait! A Szombathelyi Földmérő és Térképészeti Kft. várja megrendelését.

Részletek

Közművek geodéziai bemérése

Bízza ránk közművezetékeinek geodéziai bemérését! A Szombathelyi Földmérő és Térképészeti Kft. várja megrendelését.

Részletek

Mérnökgeodézia (Ipari geodézia)

Bízza ránk mérnökgeodéziai munkálatait! A Szombathelyi Földmérő és Térképészeti Kft. várja megrendelését.

Részletek

Tervezési alaptérkép készítése

Tervezési alaptérképre van szüksége? Bízza ránk! A Szombathelyi Földmérő és Térképészeti Kft. várja megrendelését.

Részletek

Közmű nyilvántartások vezetése

Közmű-nyilvántartási kötelezettsége van? Bízza ránk geodéziai munkáit! A Szombathelyi Földmérő és Térképészeti Kft. várja megrendelését.

Részletek

Telekhatár-kitűzés


Az ingatlanok adás-vétele esetén, a beruházások megkezdésekor, lakóházak, illetve kerítések építése előtt vagy határvita esetén szükségessé válik a földrészletek (ingatlanok, telephelyek, telkek) határvonalainak természetbeni kijelölése, azaz a telekhatár-kitűzés. A telekhatár-kitűzés elvégzésére jogosult földmérő a telekhatár-kitűzés során a földmérési alaptérkép alapján megállapítja a földrészlet határvonalának természetbeni (valóságos) helyét, összeveti azt a kitűzött határvonallal, a helyszínen megjelöli a határvonal töréspontjait, és az ingatlan határvonalának kitűzéséről kitűzési vázrajzot készít. A kitűzési vázrajz tartalmazza a kitűzött földrészletre és annak határvonalára vonatkozó valamennyi információt: a kitűzött földrészlet és környezetének ábrázolását, a kitűzött földrészlet területét, a határvonal töréspontjait, a határpontok megjelölésének módját, a határvonalak hosszát, a kitűzött határvonal és a természetbeni állapot (meglévő kerítés, támfal, használat stb.) esetleges eltérését.

Bízza ránk telekhatárának kitűzését és a kitűzési vázrajz elkészítését! A Szombathelyi Földmérő és Térképészeti Kft. várja megrendelését.
Vissza az előző oldalra!
Szombathelyi Földmérő és Térképészeti Kft. - Magyar